Obiekt Spółdzielni  Mleczarskiej MLEKPOL Oddział w Zambrowie. Montaż płyt warstwowych z wełny mineralnej. Zlecenie obejmowało również prace budowlane na obiekcie.

  • dostawa i montaż płyty ściennej,
  • dostawa i montaż systemowych obróbek ściennych.