Obiekt w miejscowości Dąbie. Montaż płyt warstwowych. Zlecenie obejmowało również prace budowlane na obiekcie.

„TEMAR” S.C.

Ul. Botaniczna 26, 65-001 Zielona Góra

  • Płyty dachowe o grubości 120/160mm – montaż oraz dostarczenie płyt do Klienta
  • Płyty ścienne PIR o odporności ogniowej 30minut o grubości 100mm – montaż oraz dostarczenie płyt do Klienta
  • Systemowe obróbki dachowe i ścienne, wkręty i elementy łączące – montaż oraz dostarczenie do Klienta
  • Rynny oraz rury spustowe PCV 45mb wraz z materiałem – montaż oraz dostarczenie do Klienta
  • Konstrukcja stalowa, przygotowana pod odporność ogniową R30 o wymiarach 15mx22mx3,5mx60 dach dwuspadowy oraz wykonanie tarasu wraz z montażem