Prace na obiekcie związane z wykonaniem stóp fundamentów, podwalin, posadzki oraz ściany kotłowni według projektu.

Firma Produkcyjno-Handlowa „KRAUS” s.c. Kraus Natalia, Kraus Leszek

Siepraw 26, 32-447 Siepraw

  • Wykonanie stóp fundamentów
  • Wykonanie podwalin oraz posadzki
  • Wykonanie ściany kotłowni